ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 270

Hołdunów

Hołdunów został założony jako wieś w 1770 r. przez 300 kalwinów, byłych mieszkańców wsi Kozy, którzy represjonowani i prześladowani religijnie w Rzeczypospolitej przenieśli się na pruski wtedy Śląsk. Uciekinierzy założyli wieś nazwaną Hołdunów An ...

Dziećkowice

Dziećkowice – południowo-wschodnia dzielnica miasta Mysłowic. W latach 1973-1975 w gminie Imielin obejmującej 3 sołectwa: Chełm Śląski, Kopciowice i Dziećkowice. Od 27 maja do 31 grudnia 1975 r. dzielnica Tychów. Od 1 stycznia 1976 r. część Mysło ...

Pyry (Warszawa)

Pyry – dawniej wieś, obecnie osiedle i obszar MSI w południowej części Ursynowa, położone po obu stronach ulicy Puławskiej, w sąsiedztwie Lasu Kabackiego.

Parafia Matki Bożej Szkaplerznej w Imielinie

Parafia Matki Bożej Szkaplerznej – rzymskokatolicka parafia znajdująca się w Imielinie. Parafia należy do dekanatu Lędziny w archidiecezji katowickiej.

Komisariat Straży Granicznej "Istebna”

Komisariat Straży Granicznej "Istebna” – jednostka organizacyjna Straży Granicznej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej w latach 1928–1939.

Komisariat Straży Celnej "Istebna”

Komisariat Straży Celnej "Istebna” – jednostka organizacyjna Straży Celnej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej w latach 1921–1928.

Placówka Straży Celnej "Istebna”

Placówka Straży Celnej "Istebna” – jednostka organizacyjna Straży Celnej pełniąca w okresie międzywojennym służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej.

Placówka Straży Celnej "Maciejka”

Placówka Straży Celnej "Maciejka” – jednostka organizacyjna Straży Celnej pełniąca w okresie międzywojennym służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej.

Placówka Straży Granicznej I linii "Klimkowiec”

Placówka Straży Granicznej I linii "Klimkowiec” – jednostka organizacyjna Straży Granicznej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej w okresie międzywojennym.

Komisariat Straży Granicznej "Jabłonków”

Komisariat Straży Granicznej "Jabłonków” – jednostka organizacyjna Straży Granicznej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej w latach 1938–1939.

Placówka Straży Granicznej I linii "Zwardoń”

Placówka Straży Granicznej I linii "Zwardoń” – jednostka organizacyjna Straży Granicznej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej w okresie międzywojennym.

Placówka Straży Celnej "Zwardoń Stacja”

Placówka Straży Celnej "Zwardoń Stacja” – jednostka organizacyjna Straży Celnej pełniąca w okresie międzywojennym służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej.

Placówka Straży Celnej "Stożek”

Placówka Straży Celnej "Stożek” – jednostka organizacyjna Straży Celnej pełniąca w okresie międzywojennym służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej.

Placówka Straży Celnej "Klin”

Placówka Straży Celnej "Klin” – jednostka organizacyjna Straży Celnej pełniąca w okresie międzywojennym służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej.

Placówka Straży Celnej "Zwardoń Myto”

Placówka Straży Celnej "Zwardoń Myto” – jednostka organizacyjna Straży Celnej pełniąca w okresie międzywojennym służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej.

Placówka Straży Granicznej I linii "Szwierczynowice”

Placówka Straży Granicznej I linii "Szwierczynowice” – jednostka organizacyjna Straży Granicznej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-czechosłowackiej w latach 1938–1939.

Izba Regionalna "Chata Kawuloka” w Istebnej

Izba Regionalna "Chata Kawuloka” w Istebnej – prywatne muzeum etnograficzne, położone w Istebnej ma terenie przysiółka Wojtosze. Obiekt leży na śląskim odcinku Szlaku Architektury Drewnianej.

Muzeum Jana Wałacha w Istebnej

Muzeum Jana Wałacha w Istebnej – prywatne muzeum położone w Istebnej, na terenie przysiółka Andziołówka. Poświęcone jest osobie oraz twórczości grafika, malarza i drzeworytnika Jana Wałacha. Muzeum powstało w 2008 roku i jest prowadzone przez Muz ...

Izba Pamięci Jerzego Kukuczki w Istebnej

Izba Pamięci Jerzego Kukuczki w Istebnej – prywatne muzeum poświęcone wybitnemu polskiemu himalaiście Jerzemu Kukuczce. Obecnie prowadzone jest przez jego żonę, Cecylię. Placówka zlokalizowana jest w domu, który Jerzy Kukuczka kupił od swojej rod ...

Dekanat Istebna

Dekanat Istebna – jeden z 23 dekanatów katolickich wchodzących w skład diecezji bielsko-żywieckiej, w którego skład wchodzi 6 parafii, które w 2005 liczyły ok. 9700 wiernych. Powstał w 1984 po podzieleniu dotychczasowego dekanatu Wisła.

Iłownica (województwo śląskie)

Iłownica – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie bielskim, w gminie Jasienica. Wieś leży w historycznych granicach regionu Śląska Cieszyńskiego, geograficznie zaś leży w regionie Dolina Górnej Wisły, będącej częścią Kotliny Oś ...

Kościół św. Jana Chrzciciela w Olsztynie

Kościół świętego Jana Chrzciciela – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Olsztyn archidiecezji częstochowskiej. Jest to świątynia ufundowana przez starostę olsztyńskiego, Jerzego Dominika Lubomirskiego. Wybudowano ją w latach ...

Lasaki (województwo śląskie)

Wieś miała niemiecką nazwę Lassoky, w latach 1936–1945 Weidenmoor. Nazwa wsi pochodzi prawdopodobnie od słowa Lasok, które oznaczało robotnika leśnego.

Stanowice (województwo śląskie)

Stanowice – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie rybnickim, w gminie Czerwionka-Leszczyny. Wieś leży historycznie na Górnym Śląsku.

Kościół św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Pilicy

Kościół świętego Jana Chrzciciela i świętego Jana Ewangelisty – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu pilickiego diecezji sosnowieckiej. Świątynia była już wzmiankowana w 1325 roku, natomiast obecna została wzniesiona zapewne w ...

Kościół Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Pilchowicach

Kościół Ścięcia św. Jana Chrzciciela – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Gliwice-Ostropa diecezji gliwickiej. Obecna świątynia została wzniesiona w stylu późnobarokowym w 1780 roku i poświęcona została w 1781 roku. W ołtarz ...

Kościół św. Mikołaja w Sławkowie

Kościół św. Mikołaja, zwany potocznie kościołem sławkowskim – jeden z zabytków miasta Sławkowa, kościół dekanalny. Data powstania kościoła, wiązana z fundacją bpa krakowskiego Pełki 1204, obecnie odrzucana, dotyczy być może wcześniejszego kościoł ...

Kościół św. Walentego w Woźnikach

Kościół św. Walentego – zabytkowy drewniany kościół w Woźnikach. Zabytek znajduje się na szlaku architektury drewnianej województwa śląskiego. Należy do miejscowej katolickiej parafii św. Katarzyny w Woźnikach.

Kościół św. Jana Chrzciciela w Pawłowicach (powiat pszczyński)

Przypuszcza się, że pierwszy drewniany kościół został wybudowany między XIII a XIV wiekiem. Według niektórych historyków sztuki rozebrano go w 1611 roku i przeniesiono do Golasowic, gdzie spłonął w 1974 roku. Budowę nowego murowanego kościoła zaw ...

Kościół św. Jerzego w Pilicy

Kościół świętego Jerzego – rzymskokatolicki kościół filialny należący do parafii św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Pilicy. Jest to dawna świątynia szpitalna. Budowla została wzniesiona w 1630 roku przez księcia Jerzego Zbaraskiego. We ...

Kościół Zmartwychwstania Pańskiego w Jasienicy

Kościół Zmartwychwstania Pańskiego w Jasienicy – kościół ewangelicko-augsburski w Jasienicy, w województwie śląskim w Polsce. Należy do parafii ewangelicko-augsburskiej w Jaworzu.

Kościół św. Jerzego w Jasienicy

Kościół świętego Jerzego – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do parafii pod tym samym wezwaniem. Obecna murowana świątynia została wzniesiona, dzięki staraniom ówczesnego proboszcza księdza Józefa Mojżyszki. Poświęcona została w dniu 1 ...

Parafia św. Jerzego w Jasienicy

Parafia pod wezwaniem Świętego Jerzego w Jasienicy – parafia rzymskokatolicka znajdująca się w Jasienicy. Należy do dekanatu Jasienica diecezji bielsko-żywieckiej.

Łazy (powiat bielski)

Łazy – wieś w Polsce, położona w województwie śląskim, w powiecie bielskim, w gminie Jasienica, na Śląsku Cieszyńskim. Powierzchnia sołectwa wynosi 349.1 ha, a liczba ludności 903, co daje gęstość zaludnienia równą 258.7 os./km².

Roztropice

Roztropice – wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie bielskim, w gminie Jasienica, na Śląsku Cieszyńskim. Powierzchnia sołectwa wynosi 576.1 ha, a liczba ludności 719, co daje gęstość zaludnienia równą 124.8 os./km².

Dekanat Skoroszyce

Dekanat Skoroszyce – jeden z 36 dekanatów w rzymskokatolickiej diecezji opolskiej. W skład dekanatu wchodzi 12 parafii: parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła → Sidzina parafia Św. Małgorzaty → Reńska Wieś parafia św. Andrzeja Apostoła → Makow ...

Sanktuarium Opatrzności Bożej w Jastrzębiu-Zdroju

Sanktuarium Opatrzności Bożej w Jastrzębiu-Zdroju – zabytkowy, barokowo-klasycystyczny kościół parafialny leżący na terenie Jastrzębia Górnego, niegdyś wsi, obecnie dzielnicy Jastrzębia-Zdroju.

Zespół pałacowy w Jastrzębiu-Zdroju

Zespół pałacowy w Jastrzębiu-Zdroju − XVIII-wieczny klasycystyczno-barokowy pałac wraz z otaczającym go parkiem, położony w jastrzębskim sołectwie Borynia.

Kościół św. Barbary i Józefa w Jastrzębiu-Zdroju

Kościół pod wezwaniem świętej Barbary i świętego Józefa w Jastrzębiu-Zdroju – zabytkowy, drewniany obiekt sakralny zbudowany w pierwszej połowie XVII wieku w Jedłowniku. Kościół obecnie znajduje się w Jastrzębiu-Zdroju, na terenie Osiedla Przyjaź ...

Kościół Jezusowy w Jastrzębiu-Zdroju

Kościół Jezusowy w Jastrzębiu-Zdroju – świątynia protestancka należąca do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP, wybudowana w latach 1988-1994 na potrzeby jastrzębskiej parafii luterańskiej. W latach 60. XX wieku, Jastrzębie-Zdrój poszerzyło sw ...

Kościół Wszystkich Świętych w Jastrzębiu-Zdroju

Kościół Wszystkich Świętych w Jastrzębiu-Zdroju – zabytkowy, orientowany, barokowo-klasycystyczny kościół leżący na terenie Jastrzębia-Zdroju w sołectwie Szeroka, wzniesiony w latach 1796-1801.

Kopalnia Węgla Kamiennego Marcel

Kopalnia Węgla Kamiennego Marcel – kopalnia węgla kamiennego znajdująca się w Radlinie w powiecie wodzisławskim w województwie śląskim. Kopalnia Marcel w I półroczu 2014 r. zatrudniała 3181 pracowników, przynosiła największy zysk spośród wszystki ...

Ulica Henryka Sienkiewicza w Raciborzu

Ulica Henryka Sienkiewicza – raciborska ulica znajdująca się w dzielnicy Centrum. Rozpoczyna się od skrzyżowania z ulicami Piwną i Drzymały, następnie biegnie obok pl. Jagiełły, a kończy na skrzyżowaniu z ulicami Staszica i Bema. Swoją nazwę wzię ...

Pałac Dietla

Pierwsze plany budynku powstają w latach 80. XIX wieku, a sygnowane były przez Waligórskiego. Ostateczny projekt powstał w 1890 roku. Około roku 1900, wraz z pracami wykończeniowymi pałacu, powstaje założenie parkowe otoczone murem, z oranżerią i ...

Pałac w Siemianowicach Śląskich

Pałac w Siemianowicach Śląskich, Pałac Donnersmarcków w Siemianowicach Śląskich – klasycystyczny pałac znajdujący się w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Chopina.

Zamek biskupi w Siewierzu

W latach 50. i 70. XX w. rozpoczęto prowadzone z przerwami prace mające na celu zabezpieczenie budowli. Wznowiono je w 1999 r. zmierzając do zachowywana zamku w stanie tzw. trwałej ruiny. Z historycznych elementów zachowały się w pełni – wsparte ...

Pałac w Zielonej

Pałac myśliwski otoczony parkiem został zbudowany w latach 1860–1861 z inicjatywy hrabiego Guidona Henckla von Donnersmarcka. Poza sezonem łowieckim zamieszkiwali w nim urzędnicy hrabiego, natomiast w sezonie łowieckim byli to pojedynczy lub małe ...

Zamek w Wodzisławiu Śląskim

Zamek w Wodzisławiu Śląskim – zbudowany w początkach istnienia miasta, obejmował zespół budynków zamkowych na których miejscu w XVIII w. wybudowano przez Dietrichsteinów w latach 1742-1747 pałac. Pałac Dietrichsteinów jest jedną z pierwszych budo ...

Powiat wodzisławski

Powiat wodzisławski – powiat w Polsce, reaktywowany w 1999 r. w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą i największym miastem jest Wodzisław Śląski.

Powiat rybnicki

Powiat rybnicki – powiat w województwie śląskim, utworzony w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Powiat składa się z pięciu gmin położonych w trzech rozłącznych skupieniach wokół miasta Rybnik – siedziby powiatu.