ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 278

Góra Hugona

Góra Hugona - najwyższe wzniesienie Świętochłowic, ok. 311.4 m n.p.m. Znajduje się w obrębie Wzgórz Chropaczowskich. Stanowi dział wodny I rzędu pomiędzy Wisłą a Odrą.

Lasek Chropaczowski

Lasek Chropaczowski – las liściasty o statusie użytku ekologicznego w Świętochłowicach-Chropaczowie przy ulicy Bytomskiej. Powierzchnia użytku wynosi 13.38 ha, a ochronie podlegają siedliska zwierząt i stanowiska roślin objęte ochroną prawną. W o ...

Staw Kalina

Staw Kalina – staw w Świętochłowicach-Zgodzie, największy zbiornik wodny w mieście. Znajduje się on w bezodpływowym obniżeniu. Powierzchnia stawu wynosi około 5.3 ha. Głębokość wody nie przekracza 3.5 m.

Foryska

Foryska – niewielki staw położony przy Osiedlu Piaśniki II w Świętochłowicach, województwo śląskie na terenie użytku ekologicznego Staw Foryśka. Jest jednym z cenniejszych pod względem przyrodniczym obiektów na terenie miasta. W samym akwenie i w ...

Katarzyna Łata

Katarzyna Łata – polska artystka fotograf. Członkini Okręgu Śląskiego Związku Polskich Artystów Fotografików. Współtwórczyni warsztatów fotograficznych pod patronatem ZPAF.

Kopalnia Węgla Kamiennego Polska

Kopalnia Węgla Kamiennego Polska – zlikwidowana kopalnia węgla kamiennego, która znajdowała się w Świętochłowicach. Powstała 24 października 1873 przez połączenie pól górniczych: "Boheln”, "Gefall”, "Faustin”, "Hexenkessel”. Właścicielem był baro ...

Silesia

KWK Silesia – kopalnia węgla kamiennego, znajdująca się w Czechowicach-Dziedzicach Silesia – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Carbon Silesia – łacińska nazwa Śląska, używana także w innych językach 257 Silesia – planetoida Silesi ...

ArcelorMittal Poland Oddział w Sosnowcu

1945 - Pożar zakładu, odbudowa walcowni, upaństwowienie zakładu. 1992 - Uruchomienie Wydziału Produkcji Drutu Spawalniczego i Wydziału Produkcji Mat Budowlanych. 1955 - Uruchomienie Wydziału Prasowni, Kaloryzacji Garów Żarzalnych. 1902 - Założeni ...

Chropaczów

Chropaczów - dzielnica Świętochłowic. Od północy graniczy z Bytomiem, od zachodu z Lipinami, od południa z Piaśnikami i od wschodu z Chorzowem. Zachodnia część dzielnicy leży w Dolnie Górnej Bytomki, a Wzgórza Chropaczowskie powodują, że na teren ...

Świętochłowice (przystanek kolejowy)

Świętochłowice − przystanek kolejowy w Świętochłowicach, w województwie śląskim, w Polsce. W roku 2017 przystanek obsługiwał 200–299 pasażerów na dobę.

Droga wojewódzka nr 902

Droga wojewódzka nr 902 – droga wojewódzka znajdująca się w całości na obszarze województwa śląskiego. Istnieje od 1 stycznia 2006 zgodnie z zarządzeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Przebiega równoleżnikowo niemal równolegle ...

Budynek Urzędu Miejskiego w Tarnowskich Górach

W 1873 roku powstał powiat tarnogórski. Za pierwszego landrata starosty Bernharda Georga Augusta Barchewitza, w 1875 roku rozpoczęto budowę siedziby starostwa i sejmiku powiatowego. Ten tzw. "Standehaus" oddano do użytku 1 kwietnia 1877 roku. Pro ...

Gmach Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach

Gmach Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach – zaliczany do ważniejszych obiektów zabytkowych miasta Gwarków. Połączony z zespołem więziennym stanowi zabytek architektury dla potrzeb publicznych.

Dom Florczaka w Tarnowskich Górach

Dom Florczaka – kamienica z XVI wieku w Tarnowskich Górach, wpisana do rejestru zabytków nieruchomych województwa śląskiego. Jeden z najstarszych budynków w mieście, wielokrotnie przebudowywany, domniemana siedziba urzędu górniczego oraz ratusza.

Dom Gwarka w Tarnowskich Górach

Dom Gwarka – zabytkowa kamienica z końca XVI wieku znajdująca się u zbiegu ulic Gliwickiej i Zamkowej na terenie zabytkowego śródmieścia miasta Tarnowskie Góry.

Dom Padiery w Tarnowskich Górach

Budynek na rzucie zbliżonym do prostokąta, piętrowy, dwu- częściowo trzytraktowy. W jednym z pomieszczeń na parterze zachowane sklepienie kolebkowe z lunetami na gurtach, w dwóch mniejszych – krzyżowe. Elewacje barokowo-klasycystyczne: frontowa s ...

Kamienice podcieniowe w Tarnowskich Górach

Szereg kamieniczek w zachodniej pierzei Rynku i przy ulicy Gliwickiej, zwanych potocznie Laubami, powstał w 2. poł. XVI wieku, wraz ze zlokalizowaniem w tym miejscu centralnego placu miasta.

Dworek Goethego w Tarnowskich Górach

Dworek Goethego – zabytkowy budynek o charakterze mieszczańskiego dworku z XVIII wieku znajdujący się u zbiegu ulic Górniczej i Jana Bondkowskiego na terenie zabytkowego śródmieścia Tarnowskich Gór.

Dom Cochlera w Tarnowskich Górach

Dom Cochlera – XVII-wieczny zabytkowy budynek w Tarnowskich Górach, do 2020 roku siedziba najstarszej w mieście apteki "Pod Aniołem”. Znajduje się w centrum miasta na rogu Rynku i ulicy Górniczej.

Kościół Zbawiciela w Tarnowskich Górach

Kościół ewangelicki Zbawiciela w Tarnowskich Górach – zabytkowy kościół parafialny Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Tarnowskich Górach. Budowla wznosi się przy tarnogórskim rynku.

Ulica Tadeusza Kościuszki w Tarnowskich Górach

Ulica Tadeusza Kościuszki w Tarnowskich Górach – jedna z głównych ulic miasta Tarnowskie Góry znajdująca się w dzielnicy Śródmieście-Centrum i stanowiąca drogę powiatową klasy L nr 3292S powiatu tarnogórskiego.

Plac Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Tarnowskich Górach

Plac Towarzystwa Przyjaciół Dzieci – skwer w Tarnowskich Górach, znajdujący się w dzielnicy Śródmieście-Centrum u zbiegu ulicy Henryka Sienkiewicza i ulicy Jana III Sobieskiego. Zajmuje tereny dawnych ogrodów landratury bytomsko-tarnogórskiej.

Placówka Straży Granicznej I linii "Repty Nowe”

Placówka Straży Granicznej I linii "Repty Nowe” – jednostka organizacyjna Straży Granicznej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-niemieckiej w okresie międzywojennym.

Placówka Straży Granicznej I linii "Tarnowice Stare”

Placówka Straży Granicznej I linii "Tarnowice Stare” – jednostka organizacyjna Straży Granicznej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-niemieckiej w okresie międzywojennym.

Placówka Straży Granicznej I linii "Strzybnica”

Placówka Straży Granicznej I linii "Strzybnica” – jednostka organizacyjna Straży Granicznej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-niemieckiej w okresie międzywojennym.

Komisariat Straży Celnej "Tarnowskie Góry”

Komisariat Straży Celnej "Tarnowskie Góry” – jednostka organizacyjna Straży Celnej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-niemieckiej w latach 1922–1928.

Placówka Straży Granicznej II linii "Tarnowskie Góry”

Placówka Straży Granicznej II linii "Tarnowskie Góry” – jednostka organizacyjna Straży Granicznej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-niemieckiej w okresie międzywojennym.

Inspektorat Straży Celnej "Tarnowskie Góry”

Inspektorat Straży Celnej "Tarnowskie Góry” – jednostka organizacyjna Straży Celnej pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-niemieckiej w latach 1921–1928.

Ulica Pyskowicka w Tarnowskich Górach

Ulica Pyskowicka w Tarnowskich Górach – jedna z głównych ulic Tarnowskich Gór. Łączy to miasto ze Zbrosławicami, przebiega przez dzielnicę Stare Tarnowice i stanowi jeden z odcinków drogi powiatowej klasy G o numerze 3275S powiatu tarnogórskiego.

Placówka Straży Celnej "Rybna”

Placówka Straży Celnej "Rybna” – jednostka organizacyjna Straży Celnej pełniąca w okresie międzywojennym służbę ochronną na granicy polsko-niemieckiej.

Placówka Straży Celnej "Nowe Repty”

Placówka Straży Celnej "Nowe Repty” – jednostka organizacyjna Straży Celnej pełniąca w okresie międzywojennym służbę ochronną na granicy polsko-niemieckiej.

Równina Opolska

Równina Opolska – mezoregion wchodzący w skład Niziny Śląskiej, stanowiący jej najbardziej na wschód wysuniętą część. Od północnego zachodu graniczy z Równiną Oleśnicką, od południowego zachodu z Pradoliną Wrocławską a od północnego wschodu, wsch ...

Pogórze Ciężkowickie

Od zachodu sąsiaduje z Pogórzem Rożnowskim oddziela je rzeka Biała, od wschodu z Pogórzem Strzyżowskim oddziela je rzeka Wisłoka. Od północy graniczy z Płaskowyżem Tarnowskim, do którego opada wyraźnym progiem Góry św. Marcina około 150 m względn ...

Piaski-Drużków

Piaski-Drużków – wieś w Polsce, położona w województwie małopolskim, w powiecie brzeskim, w gminie Czchów, nad Dunajcem. W latach 1975–1998 wieś administracyjnie należała do województwa tarnowskiego.

Zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Tarnowskich Górach

Zbór Kościoła Zielonoświątkowego w Tarnowskich Górach – zbór pentekostalistyczny w Tarnowskich Górach, należący do okręgu południowego Kościoła Zielonoświątkowego w RP. Kościół działa na podstawie Ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświą ...

Ulica Wincentego Janasa w Tarnowskich Górach

Ulica Wincentego Janasa w Tarnowskich Górach – jedna z głównych ulic dzielnicy Tarnowskich Gór, Starych Tarnowic, przebiegająca przez zachodnią część osiedla "Przyjaźń”. Ma status drogi powiatowej klasy Z o numerze 3307S powiatu tarnogórskiego.

Ulica Litewska w Tarnowskich Górach

Ulica Litewska w Tarnowskich Górach – jedna z głównych ulic dzielnicy Tarnowskich Gór – Starych Tarnowic – przebiegająca przez wschodnią część osiedla "Przyjaźń”. Ma status drogi gminnej klasy Z o numerze 270 125 S.

Ulica Bytomska w Tarnowskich Górach

Ulica Bytomska w Tarnowskich Górach − jedna z najważniejszych ulic Tarnowskich Gór. Łączy centrum miasta z dzielnicami: Osada Jana i Bobrowniki Śląskie-Piekary Rudne.

Ulica Jagodowa w Tarnowskich Górach

Ulica Jagodowa w Tarnowskich Górach – główna ulica biegnąca przez dzielnicę Pniowiec miasta Tarnowskie Góry, posiadająca status drogi powiatowej klasy L o numerze 3214S powiatu tarnogórskiego.

Ulica Gliwicka w Tarnowskich Górach

Ulica Gliwicka w Tarnowskich Górach – jedna z głównych arterii komunikacyjnych Tarnowskich Gór, przebiega przez dzielnice Śródmieście-Centrum i Repty Śląskie.

Ulica Częstochowska w Tarnowskich Górach

Ulica Częstochowska w Tarnowskich Górach – jedna z głównych ulic Tarnowskich Gór przebiegająca w większości przez dzielnicę Lasowice. Jest częścią drogi powiatowej nr 3278S powiatu tarnogórskiego i łączy tarnogórskie śródmieście z drogą wojewódzk ...

Ulica Zagórska w Tarnowskich Górach

Ulica Zagórska w Tarnowskich Górach – jedna z głównych arterii komunikacyjnych Tarnowskich Gór łącząca to miasto m.in. z Tworogiem i Lublińcem. Częściowo tworzy granicę między dzielnicami Śródmieście-Centrum i Opatowice. Przebiega przez Rybną ora ...

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych im. Jana Pawła II w Tarnowskich Górach

Początki szkolnictwa kolejowego w Tarnowskich Górach rozpoczęły się już w 1959 roku od kursów przeprowadzanych w szkole Mechaniczno-Elektrycznej. W roku 1961 powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla Pracujących na PKP z siedzibą w Parowozowni Głów ...

Ulica Henryka Sienkiewicza w Tarnowskich Górach

Ulica Henryka Sienkiewicza w Tarnowskich Górach – jedna z głównych ulic w Tarnowskich Górach. Przebiega przez północną część dzielnicy Śródmieście-Centrum i łączy ją z Sowicami. Stanowi fragment drogi powiatowej klasy Z nr 3290S powiatu tarnogórs ...

Puferki

Puferki położone są w odległości ok. 2.5 km w linii prostej od centrum miasta. Obejmują kilkanaście domów znajdujących się wzdłuż ul. Grzybowej i przy ul. Wincentego Pola. Przez miejscowość przepływa rzeka Stoła.

Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku

Toszek: Boczna, Chrobrego, Dworcowa, Dzierżonia, Eichendorffa, Gliwicka, Głowackiego, Górnośląska, Ludwiga Guttmanna, Harcerska, ks. Jana Twardowskiego, Kilińskiego, Kolejowa, Konopnickiej, Kościelna, Krasińskiego, Leśna, Ludowa, K. Miarki, Micki ...

Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku

Dzisiejszy kościół zbudowano w 1456 r., po pustoszących najazdach husytów. Powstał on na gruzach kościoła z 1165 r. pw. św Piotra. W latach 1713-1715 baron Jan Dietrich von Peterwaldski dokonał znacznej przebudowy świątyni w stylu barokowym. Od c ...

Dekanat Toszek

Toszek: parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej Koty: parafia św. św. Piotra i Pawła Wiśnicze: parafia Trójcy Przenajświętszej Wojska: parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa Krupski Młyn: parafia św. Józefa Świbie: parafia św. Mikołaja Boruszowic ...

Zamek w Toszku

Zamek w Toszku – częściowo zrekonstruowana w drugiej połowie XX w. budowla z XV w., obecnie siedziba toszeckich placówek kultury. Historia budowli obronnych w Toszku sięga prawdopodobnie X–XI w., kiedy to na miejscu obecnego zamku stał drewniany ...

Kościół Ducha Świętego w Tychach

Zezwolenie na budowę kościoła otrzymano 20 lipca 1976 r. Prace rozpoczęto 9 maja 1978 r. Budowę kościoła prowadził ks. Franciszek Resiak. Głównym projektantem i autorem wyposażenia wnętrza był architekt Stanisław Niemczyk. Przy projekcie współpra ...