ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 328

Batalion Lotnictwa

W 1921 roku Wojska Lotnicze i Aeronautyka, jak ówcześnie nazywano Wojska Balonowe przeszły z organizacji wojennej na pokojową. Proces ten był połączony z demobilizacją. Zgodnie z przyjętą organizacją pokojową zostały sformowane trzy mieszane pułk ...

Krakowska Szkoła Pilotów

Krakowska Szkoła Pilotów powstała 11 maja 1919 w Krakowie. Powodem jej powstania była duża liczba kupowanych samolotów niemieckich i austriackich. Pilotaż tymi samolotami różnił się zasadniczo od pilotażu samolotami francuskimi lub angielskimi. S ...

213 Eskadra Bombowa

213 eskadra bombowa – pododdział lotnictwa bombowego Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej. Eskadra sformowania została w 1931 na lotnisku Okęcie jako 213 eskadra niszczycielska nocna. W 1938 przekształcona została w eskadrę ćwiczebno-bombową. G ...

Wyższa Szkoła Pilotów w Ławicy

Na przełomie 1919 i 1920 roku nastąpiło połączenie Szkoły Lotniczej w Ławicy i Francuskiej Szkoły Transformacji. Na siedzibę nowej szkoły wybrano Ławicę z uwagi na istniejącą tam infrastrukturę lotniczą. Jej podstawowym zadaniem było przeszkalani ...

217 Eskadra Bombowa

217 eskadra bombowa – pododdział lotnictwa bombowego Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej. Eskadra sformowana została w marcu 1939. W kampanii wrześniowej eskadra walczyła w składzie Brygady Bombowej. Wyposażenie eskadry stanowiły samoloty PZL- ...

211 Eskadra Bombowa

211 eskadra bombowa – pododdział lotnictwa bombowego Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej. Sformowana w 1925 jako 14 eskadra lotnicza. W 1928 przemianowano eskadrę na 211 eskadrę niszczycielską nocną, a w 1932 na "bombową”. W kampanii wrześniow ...

Grzegorz Duda

W 1974 roku, po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Praszce, został podchorążym Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu. W 1978 roku, po ukończeniu szkoły oficerskiej i awansie na podporucznika zo ...

Piotr Pcionek

W 1975 r. rozpoczął służbę wojskową jako podchorąży Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu, którą ukończył w 1979 r. Od 1986 r. studiował w Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Po ukończeniu Wyżs ...

Kazimierz Jaklewicz (generał)

W roku 1975 był podchorążym Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, a po jej ukończeniu rozpoczął służbę w 6 pułku zabezpieczenia. Dowodził w nim plutonem, kompanią ochrony i regulacji ruchu oraz batalionem. W 1981 absolwe ...

Ryszard Szczepiński

Po ukończeniu WSOWZ rozpoczął służbę w 7 Dywizji Desantowej, pełniąc ją na stanowiskach dowódcy plutonu i dowódcy kompanii ochrony i regulacji ruchu i oficera wydziału. Przeniesiony po ukończeniu studiów w ASG do 12 Dywizji Zmechanizowanej na sta ...

Jan Pawlik (oficer)

Syn Daniela. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych z 1979, Wyższego Kursu Doskonalenia Oficerów WKDO z 1983, Akademii Sztabu Generalnego z 1988 oraz studiów podyplomowych w Akademii Obrony Narodowej w zakresie obronności pań ...

Jarosław Janczewski

Jarosław Janczewski w 1986 był absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu. Został skierowany do 5 Kołobrzeskiego Pułku Zmechanizowanego w Szczecinie na pierwsze stanowisko służbowe – dowódcę plutonu czołgów. W szeregi Żand ...

Jan Knetki

Jan Knetki – pułkownik Wojska Polskiego Absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu 1978, Akademii Sztabu Generalnego WP 1986, Międzynarodowego Kursu Oficerów Sztabowych w Holandii 1993, Akademii Dowódczo-Sztabowej Wo ...

Zbigniew Smok

Zbigniew Smok – generał brygady Wojska Polskiego w stanie spoczynku. W latach 1977–1981 był podchorążym Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, a w latach 1981–1988 oficerem 13 Pułku Zmechanizowanego w Kożuchowie, w którym ...

Ryszard Sorokosz

W latach 1975-1979 był podchorążym Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu. Zawodową służbę wojskową rozpoczął od stanowiska dowódcy plutonu, a następnie kompanii i batalionu w 68 pułku czołgów średnich w ...

Dominik Tracz

W latach 1986–1990 studiował w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych o specjalności wojsk ochrony pogranicza. W 2000 ukończył politologię na Uniwersytecie Wrocławskim. Od 2005 do 2007 był zastępcą komendanta Lubuskiego Oddziału SG. Od ...

Andrzej Knap (generał)

W 1982 r. jako podchorąży rozpoczął studia w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, którą ukończył w 1986 r. Odbył szkolenia w Szkole Wojennej USA w Fort Benning. W latach 1996-1998 studiował w Akademii Obrony Narodowej w ...

Tadeusz Sapierzyński

Tadeusz Stanisław Sapierzyński – żołnierz, pułkownik dyplomowany Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w rezerwie. Ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Po mianowaniu na ppor. rozpoczął służbę w 25 Batalionie Roz ...

Wileńska Szkoła Wojskowa

Wileńska Szkoła Wojskowa Виленское военное училище, ВВУ, do 1910 Wileńska Szkoła Junkrów Piechoty Виленское пехотное юнкерское училище, ВПЮУ – rosyjska uczelnia wojskowa, szkoła junkierska armii rosyjskiej, kształcąca głównie przyszłych oficerów ...

Ryszard Hać

W 1977 roku, po ukończeniu liceum ogólnokształcącego, rozpoczął naukę w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej im. Janka Krasickiego w Dęblinie. W 1981 roku otrzymał promocję na stopień podporucznika oraz dyplom ukończenia studiów zawodowych. Absol ...

Jarosław Czerwonko

Komandor pilot Jarosław Czerwonko - absolwent Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie, którą ukończył w 1984 roku, uzyskując stopień podporucznika i tytuł inżynier pilot. Na swoje pierwsze stanowisko został skierowany do 7. pułku lotnictw ...

Sławomir Dygnatowski

W latach 1973-1977 był podchorążym Wyższej Oficerskiej Szkoły Lotniczej im. Janka Krasickiego w Dęblinie. W latach 1985–1988 był słuchaczem Akademii Sztabu Generalnego. W 2001 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie dyplomacji w Collegium Civ ...

Pluton łącznikowy nr 4

Pluton nie występował w organizacji pokojowej wojska. Był jednostką formowaną na podstawie planu mobilizacyjnego "W”, w I rzucie mobilizacji powszechnej. Jednostką mobilizującą był 2 Pułk Lotniczy w Krakowie: Formowanie jednostki plutonu rozczęto ...

42 Eskadra Rozpoznawcza

42 eskadra rozpoznawcza – pododdział lotnictwa Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej. Eskadra została sformowana w 1924 jako 42 eskadra wywiadowcza. W 1925 eskadrę przemianowano na 42 eskadrę lotnicza, a cztery lata później na 42 eskadrę liniową ...

III/6 dywizjon myśliwski

III/6 dywizjon myśliwski – III dywizjon myśliwski 6 pułku lotniczego – pododdział lotnictwa myśliwskiego Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej. Dywizjon sformowany został jesienią 1937 na lotnisku Lwów-Skniłów, w składzie 6 pułku lotniczego. W k ...

114 Eskadra Myśliwska

114 eskadra myśliwska – pododdział lotnictwa myśliwskiego Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej. Eskadra została sformowana w 1933 na lotnisku Okęcie. Wchodziła w skład IV/1 dywizjonu myśliwskiego z 1 pułku lotniczego. W kampanii wrześniowej wal ...

113 Eskadra Myśliwska

113 eskadra myśliwska – pododdział lotnictwa myśliwskiego Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej. Eskadra została sformowana latem 1934 roku na lotnisku Okęcie, w składzie IV dywizjonu myśliwskiego 1 pułku lotniczego. Do eskadry wcielono część pi ...

III/5 dywizjon myśliwski

III/5 dywizjon myśliwski – III dywizjon myśliwski 5 pułku lotniczego – pododdział lotnictwa myśliwskiego Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej. Dywizjon sformowany został w 1937 w składzie 5 pułku lotniczym. Stacjonował w Wilnie. W kampanii wrze ...

IV/1 dywizjon myśliwski

IV/1 dywizjon myśliwski – IV dywizjon myśliwski 1 pułku lotniczego - pododdział lotnictwa myśliwskiego Wojska Polskiego II RP. IV dywizjon myśliwski wchodził w skład 1 pułku lotniczego. Stacjonował w garnizonie Warszawa na lotnisku Okęcie. 31 sie ...

Robert Cierniak

Robert Cierniak w 1991 ukończył Wyższą Oficerską Szkołę Lotniczą i rozpoczął służbę w 1 pułku lotnictwa myśliwskiego. Był w nim na stanowiskach pilota klucza lotniczego, starszego pilota klucza lotniczego, dowódcy klucza lotniczego, szefa strzela ...

Jarosław Andrychowski

Jarosław Andrychowski w 1978 ukończył Wyższą Oficerską Szkołę Lotniczą. W tym samym roku rozpoczął służbę w 13 Pułku Lotnictwa Transportowego w Krakowie, gdzie jako pilot i nawigator latał na samolotach An-2 i An-26 do roku 1986. Od 1987 jako pil ...

Szkoły KGB w ZSRR

Szkoły KGB w ZSRR – rosyjskie jednostki szkoleniowe Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego Związku Radzieckiego. W ramach KGB funkcjonowało kilkanaście placówek przygotowujących kadry dla organów bezpieczeństwa państwowego ZSRR oraz służb specjalnyc ...

222 Eskadra Bombowa

W marcu 1939 przystąpiono do formowana 222 eskadry bombowej. Jednostka weszła w skład 220 dywizjonu bombowego 1 pułku lotniczego i stacjonowała na lotnisku Okęcie. Personel latający stanowili obserwatorzy, piloci i strzelcy samolotowi przesunięci ...

Centrum Wyższych Studiów Wojskowych

Centrum Wyższych Studiów Wojskowych funkcjonowało w latach 1923-1925, a następnie w latach 1927-1933. Przerwa w działalności wymuszona była trudnościami finansowymi. W pierwszym okresie funkcjonowania Centrum przeprowadziło dwa kursy, a w następn ...

Dywizjon Przeciwpancerny 10 Brygady Kawalerii

Na przełomie lipca i sierpnia 1937 roku oddział przeciwpancerny szkolił się w składzie 10 Brygady Kawalerii w Obozie Ćwiczebnym Barycz. W dniach 17-20 sierpnia 1937 roku uczestniczył w ćwiczeniu doświadczalnym pomiędzy 10 BK a 2 Dywizją Kawalerii ...

142 Eskadra Myśliwska

142 eskadra myśliwska – pododdział lotnictwa myśliwskiego Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej. Eskadra wchodziła w skład III dywizjonu myśliwskiego 4 pułku lotniczego w Toruniu. W kampanii wrześniowej 1939 walczyła w składzie lotnictwa Armii " ...

2 Pułk Strzelców Konnych (II RP)

Za przodka 2 pułku strzelców konnych można uznać I dywizjon 1 pułku szwoleżerów wchodzącego w skład Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera. Dywizjon ten został sformowany w 1918 we Francji i 26 kwietnia 1919 przetransportowany do Chełma. W maju tego ...

90 Batalion Saperów (1939)

Batalion Motorowy Saperów Nr 90 – pododdział saperów Wojska Polskiego II RP z okresu kampanii wrześniowej. Batalion nie występował w pokojowej organizacji wojska. Został sformowany w 1939 przez 4 pułk saperów z Przemyśla.

Szwadron Kawalerii KOP "Mizocz”

Na posiedzeniu Politycznego Komitetu Rady Ministrów, w dniach 21-22 sierpnia 1924 roku, zapadła decyzja powołania Korpusu Wojskowej Straży Granicznej. 12 września 1924 roku Ministerstwo Spraw Wojskowych wydało rozkaz wykonawczy w sprawie utworzen ...

221 Eskadra Bombowa

W marcu 1939 przystąpiono do formowana 221 eskadry bombowej. Jednostka weszła w skład 220 dywizjonu bombowego 1 pułku lotniczego i stacjonowała na lotnisku Okęcie. Personel latający stanowili obserwatorzy, piloci i strzelcy samolotowi przesunięci ...

50 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych

Tradycje Pułku sięgają ostatnich dni grudnia 1918, kiedy to na ziemi włoskiej w La Mandria di Chivasso powstał Pułk Polski im. Francesco Nullo, złożony z ochotników Polaków, byłych jeńców z armii austriackiej 18 lutego 1919. Pułk wyjechał do Fran ...

Anatol Wojtan

Anatol Jerzy Wojtan – generał broni Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w stanie spoczynku; w latach 2012-2016 I zastępca szefa Sztabu Generalnego WP; wcześniej szef Polskiej Misji Wojskowej w Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych nadzorujące ...

Krzysztof Domżalski

W 1983 ukończył Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Rakietowych i Artylerii w Toruniu. W latach 1983–1985 pełnił służbę w 98 dywizjonie artylerii przeciwpancernej w Kołobrzegu na stanowisku dowódcy plutonu i instruktora politycznego. W 1985 został wyzn ...

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej – jest największym pod względem liczby studentów wydziałem i trzecim najstarszym wydziałem Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz unikalnym pod względem specjalizacji naukowej w ...

Marek Kurzyk

Marek Kurzyk – polski kontradmirał w stanie spoczynku i magister inżynier nawigator, morski oficer pokładowy okrętów rakietowych. Był dowódcą ORP "Górnik” oraz 2 dywizjonu Okrętów Rakietowych, dowódcą 3 Flotylli Okrętów 2006 oraz zastępcą Szefa S ...

Sławomir Tkaczyk

Sławomir Tkaczyk – polski komandor, morski dyplomowany oficer trałowców oraz magister inżynier techniki nawigacji. Od 1976 do 2007 roku służył w Wojsku Polskim, dowodził ORP "Pelikan", ORP "Albatros" i 13 dywizjonem Trałowców. Do momentu rozformo ...

Michał Michalski (kontradmirał)

Michał Michalski – polski kontradmirał i inżynier techniki nawigacji, morski oficer pokładowy okrętów rakietowych, w 1971 rozpoczął służbę w Marynarce Wojennej, dowodził ORP "Kołobrzeg”, 2 dywizjonem Kutrów Rakietowo-Torpedowych oraz 8 Flotyllą O ...

Maciej Węglewski

Maciej Węglewski – polski wiceadmirał i inżynier techniki nawigacji, morski oficer pokładowy okrętów rakietowych, dowodził kutrem rakietowym ORP "Darłowo”, 1 dywizjonem kutrów rakietowo-torpedowych i 3 Flotyllą Okrętów, od 2005 do 2010 był szefem ...

Jarosław Miłowski

Jarosław Miłowski – oficer polskiej Marynarki Wojennej w stopniu komandora, inżynier techniki nawigacji, w latach 1997-2001 dowódca okrętu podwodnego ORP "Dzik", od 2005 był szefem Oddziału Operacji Morskich w Dowództwie Operacyjnym Sił Zbrojnych ...

Stanisław Zarychta

Stanisław Henryk Zarychta – oficer polskiej Marynarki Wojennej w stopniu wiceadmirała w stanie spoczynku, doktor habilitowany inżynier nawigator, w okresie od 1990 do 2001 roku dowódca ORP "Hydrograf" i grupy Okrętów Rozpoznawczych, następnie dow ...