ⓘ Wolnej encyklopedii. Czy wiesz? strona 89

Ewa Skibińska

Jako licealistka wystąpiła po raz pierwszy na deskach amatorskiego Teatru Zielona Latarnia we Wrocławiu, gdzie rozpoczynał swoją karierę także Andrzej Kopiczyński. Po ukończeniu w 1981 IX Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu zdecydowała się na ...

Włodzimierz Adamski

W 1978 roku ukończył studia aktorskie w PWSFTviT w Łodzi. Już rok wcześniej zadebiutował na deskach teatru 18 grudnia 1977 roku w Żołnierzu i bohaterze G.B. Shawa. W latach 1978–1982 pracował w Teatrze Ziemi Łódzkiej Teatr im. Juliana Tuwima, a n ...

Potter Puppet Pals

Potter Puppet Pals – seria filmików stworzona przez Neila Cicieregę parodiujących sagę Harry Potter napisaną przez J.K. Rowling.

Oratorium (zespół muzyczny)

Oratorium – dziecięcy zespół wokalno-instrumentalny wykonujący piosenki o tematyce religijnej, Augustów koło Radomia, Polska. Jest jednym z najstarszych zespołów współczesnej muzyki religijnej w Polsce, działającym nieprzerwanie do chwili obecnej ...

Arnolf z Mirzyńca

Arnolf z Mirzyńca – polski kanonik, doktor prawa kanonicznego i teologii, rektor Akademii Krakowskiej, posiadał uprawnienia notarialne. Syn Piotra, bratanek Mikołaja z Mirzyńca. W 1448 rozpoczął studia na Akademii Krakowskiej, gdzie w 1451 uzyska ...

Maria i Bogdan Kalinowscy

Maria Makowska-Kalinowska i Bogdan Kalinowski – poznańskie małżeństwo miłośników kina, które wspólnym oglądaniem filmów zajmuje się regularnie od 1973 roku. W samym 2010 roku obejrzeli 563 filmy, na przestrzeni lat 1973–2011 zobaczyli w sumie pon ...

Michał Zygmunt Stanisławski

Michał Zygmunt Stanisławski herbu Gryf – wojewoda kijowski w latach 1665-1668, kasztelan sądecki w latach 1663-1665, chorąży halicki w latach 1651-1663. Był synem Adama, kasztelana halickiego. Brał udział w walkach przeciwko Chmielnickiemu. Wiosn ...

Elżbieta Firlej

Była córką wojewody sandomierskiego Mikołaja Firleja. Cztery razy zawierała związki małżeńskie. Pierwszy raz wyszła za mąż za podczaszego litewskiego Krzysztofa Sapiehę I voto Sapieżyna. Po jego śmierci za Andrzeja Rysińskiego II voto Rysińska. P ...

Pimen (Wojat)

Pimen, imię świeckie Pawło Mychajłowycz Wojat – biskup Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego.

Namiestnik (Królestwo Polskie)

Namiestnik – oficjalny przedstawiciel króla Polski na terenie Królestwa Polskiego. Urząd namiestnika utworzony został na mocy Konstytucji Królestwa Polskiego z 27 listopada 1815. W 1874 większość jego kompetencji przeniesiono do nowo utworzonego ...

Koniuchy (obwód wołyński)

Pałac w Koniuchach - według legendy we wsi znajdował się zamek obronny zbudowany z drewna modrzewiowego przez Stefana Czarnieckiego 1599-1665 herbu Łodzia, który został zniszczony w XVIII w. W 1722 r. Michał Potocki, od 1726 r. gubernator Wołynia ...

Warszawski Okręg Wojskowy (rosyjski)

Warszawski Okręg Wojskowy – jeden z 14 okręgów wojskowych Imperium Rosyjskiego. Stworzony w 1874, gdy formalnie zniesiono urząd namiestnika Królestwa Polskiego i w jego miejsce wprowadzono urząd generał-gubernatora warszawskiego. Generał-gubernat ...

Obwód chmielnicki

Obwód chmielnicki – jeden z 24 obwodów Ukrainy. Leży w zachodniej części Ukrainy. Stolicą obwodu jest Chmielnicki. Obwód graniczy na północnym zachodzie z obwodem rówieńskim, na północnym wschodzie z żytomierskim, na wschodzie z winnickim, na poł ...

Obwód tarnopolski

Obwód tarnopolski – jeden z 24 obwodów Ukrainy. Leży w zachodniej części Ukrainy. Stolicą obwodu jest Tarnopol. Graniczy na północy z obwodem rówieńskim, na południowym zachodzie z iwanofrankiwskim, na południu z czerniowieckim, na zachodzie z lw ...

Pałac Lubomirskich we Lwowie

Pałac Lubomirskich we Lwowie – barokowy pałac we lwowskim Rynku z 1763 wybudowany dla Stanisława Lubomirskiego według projektu Jana de Witte; od 1975 mieści Muzeum Etnografii i Przemysłu Artystycznego we Lwowie. W miejscu pałacu znajdowały się wc ...

Obwód rówieński

Obwód rówieński – jeden z 24 obwodów Ukrainy. Leży w zachodniej części Ukrainy, przy granicy z Białorusią. Stolicą obwodu jest Równe. Obwód rówieński graniczy z obwodami: żytomierskim, chmielnickim, tarnopolskim, lwowskim i wołyńskim oraz białoru ...

Pałac Woroncowów w Odessie

Pałac Woroncowów w Odessie - zabytek XIX-wiecznej architektury należący przed 1914 rokiem do rodziny Woroncowów, znajduje się na końcu Bulwaru Nadmorskiego. Został zbudowany w latach 1827-30 przez sardyńskiego architekta Franciszka Boffo dla gene ...

Litwinow

Litwinow – rosyjska rodzina kniaziowska herbu własnego, wywodząca się od Semena ks. Litwin-Mossalskiego, który na początku XVI wieku uciekł do Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. Magnacką pozycje osiągnęła na przełomie XVI i XVII wieku. Podczas Wie ...

Zamek w Stożku

Prawdopodobnie w 1261 r., podobnie jak wiele innych dawnych posterunków, była to silna twierdza graniczna, chroniona przez fosy, wały i drewniane umocnienia. Zgodnie z warunkami umowy zawartej pomiędzy księciem Danielem Halickim a wodzem mongolsk ...

Pałac w Dowhem

W 1711 roku za udział w wojnie po stronie Franciszka II Rakoczego posiadłość Dowhe została skonfiskowana przez władze cesarskie i przeniesiona do skarbu państwa. W tym roku, w dowód wdzięczności za aktywną pomoc w stłumieniu rebelii, cesarz Karol ...

Kasztelan

Kasztelan – urzędnik lokalny w średniowiecznej Polsce. Zajmował się administracją gospodarczą, obroną i sądownictwem na terenie kasztelanii. Podlegali mu chorąży, wojski, sędzia grodowy i włodarz.

Michał Aleksandrowicz Czartoryski

"Czartoryski Michał Alexandrowicz, książę na Klewaniu, jedyny syn Aleksandra wojewody wołyńskiego i Marii Magdaleny Brankovicz despotówny, wdowy po księciu Iwanie Wiśniowieckim, córki Jovana Brankovicza. Bohusz książę Korecki, wojewoda wołyński, ...

Wiktoryn Stadnicki

Wiktoryn Stadnicki herbu Szreniawa bez Krzyża ze Żmigrodu, – kasztelan przemyski w latach 1678-1682, kasztelan lubaczowski w 1678 roku, sędzia deputat wojewódzki bełski w konfederacji gołąbskiej. Był synem Aleksandra Stadnickigo starosty janowski ...

Mniszchowie herbu własnego

Mniszchowie – polski ród magnacki herbu Mniszech, przydomku Wandalin, piszący się "z Wielkich Kończyc i Ossownicy”. Za twórcę potęgi rodu uważa się Mikołaja Mniszcha 1484-1553, podkomorzego Zygmunta Augusta i burgrabiego krakowskiego, pochodząceg ...

Dembińscy herbu Nieczuja

Dembińscy herbu Nieczuja – polski ród szlachecki. Gałąź rodu Nieczujów, która wzięła swe nazwisko od Dembian. Niektórzy członkowie rodu używali herbu własnego - odmienionej Nieczui. Dembińscy piastowali niskiej rangi urzędy ziemskie i duchowne, a ...

Pałac w Białokrynicy

W XVI wieku wieś znalazła się pod panowaniem rodu Zbaraskich, którzy wybudowali tu zamek. Prace budowlane prowadził książę Andrzej Zbaraski ok. 1498-1540, a następnie kontynuował jego syn Mikołaj Zbaraski ok. 1540-1574. Warownię zrównaną z ziemią ...

Zamek w Pomorzanach

W XV w. właścicielem zamku został Zygmunt Sieniński z Oleśnicy, kasztelan trembowelski. Jego żoną była Anna, córka Jana Świnki. Po śmierci Zygmunta, który zginął w 1497 r. dobra przeszły w ręce jego brata Jana Sienińskiego z Sienny, kasztelana lw ...

Korzec (miasto)

Korzec – miasto na Ukrainie, centrum rejonu koreckiego w obwodzie rówieńskim. Miejscowość położona jest na Wołyniu, 65 km od Równego. Miasto było dawniej rezydencją magnaterii polskiej. Główne zakłady to cukrownia i zakład produkujący wyroby z tw ...

Żytomierz

Żytomierz – miasto obwodowe na Ukrainie, nad rzeką Teterew, siedziba administracyjna obwodu i rejonu żytomierskiego. Ośrodek przemysłu maszynowego, metalowego, lekkiego, spożywczego i chemicznego, a także ośrodek kulturalny z teatrami i muzeami o ...

Beata Brzywczy

Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji UW oraz Wyższą Szkołę Zarządzania i Prawa. W 1997 wstąpiła do służby zagranicznej, początkowo pracując w Departamencie Personalnym, w Biurze Kadr 1998–2003, w Biurze Kadr i Szkolenia jako główna ...

Tomasz Janik

Tomasz Janik ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1996–1997 uczył historii i wiedzy o społeczeństwie w liceum ogólnokształcącym w Krakowie. W latach 1997–1999 był słuchaczem Krajowej Szkoły Administracji ...

Bohdan Szyba

W 1984 ukończył Wydział Architektury Lwowskiego Instytutu Rolniczego. W latach 1985–1992 wykonywał pracę architekta rejonu turzyskiego w obwodzie wołyńskim. W 1990 po raz pierwszy wszedł w skład Rady Obwodowej w Łucku na kolejną kadencję wybieran ...

Swietłana Zacharowa

Swietłana Zacharowa, ros. Светлана Захарова - rosyjska artystka baletu, primabalerina Teatru Bolszoj w Moskwie. Pierwsze kontakty z tańcem ludowym miała już jako sześciolatka, a w wieku 10 lat rozpoczęła naukę w Państwowej Szkole Baletowej w Kijo ...

Czwórka (stacja radiowa)

Czwórka – ogólnopolska, całodobowa, publiczna polska stacja radiowa, będąca częścią Polskiego Radia S.A. Stacja rozpoczęła regularną emisję programu 2 stycznia 1976 jako program IV Polskiego Radia. 8 października 1994 dotychczasowy program IV zos ...

Postawy

Postawy, Pastawy – miasto na Białorusi, centrum administracyjne rejonu postawskiego obwodu witebskiego. Położone w północnej części kraju na Pojezierzu Białoruskim, nad rzeką Miadziołką – dopływem Dzisny, 20 km od granicy z Litwą. Od zachodu gran ...

Winnica (miasto)

Winnica – miasto w środkowej części Ukrainy, nad Bohem, na wschodnim Podolu, stolica rejonu i obwodu winnickiego. Miejsce obrad sejmików województwa bracławskiego po 1598 roku.

Mosty Wielkie

Mosty Wielkie – miasto na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, w rejonie sokalskim. Miasto królewskie Mosty lokowane w 1549 roku położone było w XVI wieku w województwie bełskim. Wchodziło w skład starostwa mostowskiego w XVIII wieku. Do 1945 w Polsce, ...

Potoccy herbu Pilawa

Rodzina Potockich wywodzi się z Potoka koło Jędrzejowa. Pierwsza wzmianka Potockich bez podania herbu pochodzi z 1236 roku. Według hipotezy prof. Mariana Wolskiego, Potoccy herbu Pilawa wywodzili się od Pampickich z Pampic Pępic w powiecie chęciń ...

Michał Czacki

Michał Mikołaj Czacki herbu Świnka – marszałek szlachty wołyńskiej, spiskowiec, oficer powstania listopadowego, kawaler Złotego Krzyża Orderu Virtuti Militari.

Bereżanka (obwód wołyński)

Bereżanka – wieś na Ukrainie w rejonie horochowskim obwodu wołyńskiego. W Biskupiczach urodzili się późniejsi pułkownicy Wojska Polskiego, Marian 1911-1981 i Kamil 1912-2001 Czarneccy, synowie porucznika Janusza Czarneckiego.

Zamek w Czartorysku

Ziemie te należały do księcia Świdrygiełły, brata Władysława Jagiełły, syna Olgierda, wielkiego księcia litewskiego i wnuka Giedymina, który podarował rozległe dobra na Wołyniu, m.in. Czartorysk i Klewań Czartoryskim. Od nazwy miejscowości wywodz ...

Kozin (obwód rówieński)

Kozin został założony w 1538 roku przez Kozińskich herbu Zagłoba na mocy przywileju króla Zygmunta I wydanego w Krakowie. Majątek przechodził następnie przez różne ręce, należał do Hojskich Gojskich, Firlejów, wreszcie Tarnowskich. Jan Amor Tarno ...

Powiat łucki

Powiat łucki – dawny powiat województwa wołyńskiego Wielkiego Księstwa Litewskiego, następnie Korony Królestwa Polskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, po rozbiorach w guberni wołyńskiej, później pod Zarządem Cywilnym Ziem Wschodnich w Okręgu ...

Borbuchy

Wieś niegdyś związana z włościami Szarawka. W XV w. Władysław Jagiełło nadał Burbuczyńce Borbuchy Domaratowi de Sladkow lub jego synowi. Na początku XVI w. Borbuchy były w posiadaniu kasztelana kamienieckiego Jana Szarawskiego Jana Domarathowicza ...

Kościuchnówka

Na przełomie XIX i XX wieku wieś, nazywana ówcześnie Kostiuchnówką, leżała w gminie Miedwieże, w powiecie łuckim. Wieś należała do Franciszka Roszkowskiego. Zamieszkiwało ją 709 mieszkańców. We wsi były 124 domy, cerkiew i dwa młyny. W marcu 1916 ...

Powiat lityński

Powiat lityński ; dawny powiat początkowo guberni bracławskiej, potem guberni podolskiej. Siedzibą było miasto Lityn. Herbem były cztery brzozy w srebrnym polu. Dziś cały obszar w granicach Ukrainy. Przed rozbiorami Lityn był siedzibą starostwa w ...

Owrucz

Owrucz – miasto na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, siedziba rejonu owruckiego; leży nad rzeką Noryn. W X wieku był stolicą Olega Światosławowica. Owrucz był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego, położonym w pierwszej połowie XVII wiek ...

Dąbrowica (miasto)

Dąbrowica – miasto na Ukrainie, w obwodzie rówieńskim, siedziba rejonu dąbrowickiego; do 1945 w Polsce, w województwie wołyńskim, w powiecie sarneńskim, siedziba gminy Dąbrowica. Dąbrowica leży na historycznym Polesiu. Znajduje się tu stacja kole ...

Lubieszów (Ukraina)

Lubieszów – osiedle typu miejskiego na Ukrainie, w obwodzie wołyńskim, siedziba administracyjna rejonu lubieszowskiego. Leży na historycznym Polesiu.

Zahorów Nowy

Zahorów Nowy, Nowy Zahorów – wieś na Ukrainie w rejonie łokaczyńskim obwodu wołyńskiego należąca do starozahorowskiej silskiej rady.