ⓘ Milan Brglez

                                     

ⓘ Milan Brglez

Milan Brglez – słoweński polityk i politolog, wykładowca akademicki, od 2014 do 2018 przewodniczący Zgromadzenia Państwowego, poseł do Parlamentu Europejskiego IX kadencji.

                                     

1. Życiorys

Ukończył studia politologiczne na Uniwersytecie Lublańskim, uzyskał magisterium z prawa i doktorat z zakresu stosunków międzynarodowych. Zajął się działalnością akademicką na macierzystej uczelni, na której objął funkcję kierownika katedry stosunków międzynarodowych na wydziale nauk społecznych.

W 2014 dołączył do nowo powołanej Partii Mira Cerara, został jej wiceprzewodniczącym. Ugrupowanie to wygrało przedterminowe wybory parlamentarne w tym samym roku. 1 sierpnia 2014 Milan Brglez, który uzyskał mandat poselski, został wybrany na przewodniczącego Zgromadzenia Państwowego. W 2018 polityk z powodzeniem ubiegał się o reelekcję do słoweńskiego parlamentu. 22 czerwca tegoż roku zakończył pełnienie funkcji przewodniczącego Zgromadzenia Państwowego.

W tym samym miesiącu został wykluczony ze swojego ugrupowania. Dołączył później do frakcji Socjaldemokratów. W 2019 z listy tej partii został wybrany na eurodeputowanego IX kadencji.