ⓘ Matematyka

Matematyka czysta

Matematyka czysta – matematyka motywowana innymi celami niż jej praktyczne zastosowanie. Odróżnia się poprzez swój rygoryzm i abstrakcję. Jako odrębna dziedzina nauk matematycznych funkcjonowała od XIX w., czasem określano ją też jako matematykę spekulatywną, i przeciwstawiano koncepcji matematyki tworzonej dla usprawniania innych dziedzin nauki czy techniki, jak nawigacja, astronomia, fizyka itd. Jedną z ważniejszych idei estetycznych w czystej matematyce jest ogólność – czysta matematyka często ujawnia tendencję do generalizacji. Tendencja ta przejawia się na wiele sposobów, jak choćby d ...

Matematyka parakonsystentna

Matematyka parakonsystentna – próba budowy struktur matematycznych na bazie logiki parakonsystentnej zamiast logiki klasycznej. Rozwój matematyki na fundamentach parakonsystentnych po raz pierwszy zaproponował Newton da Costa w roku 1958.

MSC 2000

MSC 2000 – hierarchiczna klasyfikacja badań naukowych w matematyce sformułowana przez Amerykańskie Towarzystwo Matematyczne.

Struktura matematyczna

Struktura matematyczna – pojęcie fundamentalne dla matematyki, definiowane jednak w rozmaity sposób, zależnie od teorii i kontekstu. Najczęściej mówi się o strukturze na danym zbiorze X, który zwany jest nośnikiem lub podkładem tej struktury. Rozpatruje się też struktury matematyczne w ramach teorii modeli. Wyróżnia się trzy główne typy struktur matematycznych. Struktury algebraiczne, zawierające tylko symbole funkcji i stałych bez relacji innych niż funkcje, rozpatrywane też w ramach algebry uniwersalnej. Struktury takie zwykle rozumie się jako abstrakcyjne działania na danym zbiorze. Moż ...