ⓘ Logika

Logika

Logika – nauka o sposobach jasnego i ścisłego formułowania myśli, o regułach poprawnego rozumowania i uzasadniania twierdzeń. Wraz z retoryką stanowiła część filozofii. W kulturze europejskiej za prekursora usystematyzowania logiki uważa się Arystotelesa. Współczesna logika, wykorzystując metodę formalną, znacznie rozszerzyła pole badań, włączając w to badania nad matematyką, konstruowanie nowych systemów logicznych, czysto teoretyczne badania o matematycznym charakterze, zastosowania logiki w informatyce i sztucznej inteligencji.

Analiza logiczna

Analiza logiczna – metoda polegająca na zastosowaniu środków logicznych do kontroli sensowności lub prawdziwości twierdzeń, do kontroli poprawności rozumowań lub do wyjaśniania pojęć w terminach zaczerpniętych z logiki. Często stosowana do tradycyjnych twierdzeń lub pojęć filozofii, stąd także nazwa analizy filozoficznej lub filozofii analitycznej.

A fortiori

A fortiori, wnioskowanie a fortiori – zwrot używany w znaczeniach: "tym bardziej” "z mocniejszego na słabsze” "tym więcej” względnie "tym mniej” "z bardziej przekonującego powodu” aby dowód jakiegoś twierdzenia wyrazić przez już udowodnione mocniejsze twierdzenie. Wnioskowanie logiczne według tej metody określane jest też jako wnioskowanie "tym bardziej” przykład: jeżeli zakazana jest jazda pojazdami, to tym bardziej zakazana jest jazda rowerem. Wnioskowanie a fortiori stosowane jest najczęściej dla wzmocnienia argumentacji, czasami też dla pozorowania wniosku logicznego tam, gdzie go nie ...

Ab esse ad posse valet, a posse ad esse non valet consequentia

Ab esse ad posse valet, a posse ad esse non valet consequentia – scholastyczne adagium, które wyraża zasadę wynikania modalnego. Głosi ono, że z traktujących o faktach wypowiedzi asertorycznych mogą wynikać traktujące o możliwościach wypowiedzi problematyczne, ale nie na odwrót. Treść adagium potwierdził współczesny rozwój logiki modalnej, stanowi ono też jeden z jej zalążków obecnych w logice i filozofii średniowiecznej. Obecnie część twierdząca tej zasady stanowi tautologię modalnego rachunku zdań o postaci p ⇒ ◊ p {\displaystyle p\Rightarrow \Diamond p} i tradycyjnej nazwie ab esse ad p ...

Absolutna i relacyjna identyczność

Absolutna i relacyjna identyczność – identyczność absolutna to taka identyczność, która spełnia prawo Leibnitza. Identyczność relacyjna nie spełnia natomiast tej zasady. Rozróżnienie identyczności absolutnej i relacyjnej powstało na skutek dyskusji wokół artykułu Petera Geacha Identity, "Review of Metaphysics", 21. Zgodnie z zasadą identyczności przedmiotów nierozróżnialnych, identyczne są przedmioty posiadające dokładnie te same własności. Tak rozumiana identyczność, identyczność absolutna, stanowi rodzaj relacji równoważnościowej. Nie jest jednak niczym kontrowersyjnym, że istnieją także ...

Absolutne i relacyjne pojęcia modalne

Absolutne i relacyjne pojęcia modalne – pojęcia modalne, jak możliwość i konieczność, gdy opatrzone są pewnymi kwalifikatorami, określa się jako relatywne pojęcia modalne ; do pojęć tego rodzaju należą "możliwy/konieczny fizycznie", "możliwy/konieczny biologicznie", "z natury możliwy/konieczny" itp. Tego rodzaju pojęcia modalne odróżnia się od możliwości i konieczności logicznej, pojęć modalnych określanych jako absolutne pojęcia modalne, które stanowią przedmiot badań logik modalnych. Relatywne pojęcia modalne wiążą się z wartością logiczną zdań w odniesieniu do pewnych dziedzin wiedzy – ...

                                     

Erotetyka

Erotetyka-to logiczna teoria pytań i odpowiedzi. Zajmuje się w szczególności strukturę wypowiedzi pytajnych, zasady pytań, rodzaje odpowiedzi, a także tak zwane erotetycznymi względów. W Polsce badania w tej dziedzinie rozpoczęły się Kazimierz Twardowski, i kontynuował ich, w szczególności, Kazimierz Айдукевич, Tadeusz Kubiński, Leon niektórych, Andrzej Wiśniewski, Anna Брожек i Jacek Juliusz Jadacki.

                                     

Kontrsens

Kontrsens jest jednym z wady wymowy, która sprawia, że to, że ono nie może być rozpatrzona zdanie w sensie logiki. Na częstotliwość użycia słów w mowie, które psują jej sens. Kontrsens odwrotnie elipsy. Przykłady: Warszawa leży na brzegu Wisły. Dzisiaj było słonecznie jutro.

                                     

Obwersja

Obwersja - wyjście, składający się w dodatku negacji w zdaniach czasownik, z równoczesną zmianą jej jakości, innymi słowy, zgodnie z następującymi przepisami tradycyjnej logiki: SAP → Szep. (SAP → Shep) Zapomoga → SIPE. (Allowance → SIP) Sipe → SOP. (CIP → SOP) Września → SAP. (Sep → SAP) Na przykład: Żadna mrówka do słonia. W ten sposób: każda mrówka-słoń. Każdy kot-ssak. Tak więc: nie ma kota, nie ma, nie ma ssaków.

                                     

Polisylogizm

System Polisylogizm kolejno występujące po sobie sylogizmów, więc zdania poprzedniego sylogizmu jest warunkiem koniecznym dla takich sylogizmu. Na przykład: